Konsultacje projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”
Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do dnia 2 maja 2024 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem:

  1. Internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl
  2. Poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin

Dodaj komentarz