Konsultacje projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”
Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do dnia 2 maja 2024 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem:

 1. Internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl
 2. Poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin

Uchwała w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

 Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2024 roku.
Konsultacje odbędą się w dniu 21 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30.
Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 07 marca 2024 roku do dnia 21 marca 2024 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Marta Miłoszewska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu ,,Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej w Powiecie Żuromińskim na lata 2024-2028”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu ,,Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej w Powiecie Żuromińskim na lata 2024-2028”

Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 22 grudnia 2023 do godz. 15.00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: pcprzuromin@wp.pl
 2. faksu: nr 23 657 35 15
 3. poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,
  ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin oraz osobiście w siedzibie PCPR,
  I piętro, pokój nr 27, tel. 23 657 35 15.

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2024 roku

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2024 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu 29 września 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Żurominie o godz. 15.30.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 15 września 2023 roku do dnia 29 września 2023 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Marta Miłoszewska

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne – w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.
Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 7 kwietnia 2023 do godz. 15.00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: pcprzuromin@wp.pl
 2. faksu: nr 23 657 35 15
 3. poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,
  ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin oraz osobiście w siedzibie PCPR,
  I piętro, pokój nr 27, tel. 23 657 35 15.

Załączniki:

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2023 roku 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie obowiązującego w 2023 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu 22 września 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Żurominie o godz. 15.30.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 8 września 2022 roku do dnia 22 września 2022 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi