Konsultacje projektu ,,Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej w Powiecie Żuromińskim na lata 2024-2028”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu ,,Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej w Powiecie Żuromińskim na lata 2024-2028”

Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 22 grudnia 2023 do godz. 15.00 za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej: pcprzuromin@wp.pl
  2. faksu: nr 23 657 35 15
  3. poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,
    ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin oraz osobiście w siedzibie PCPR,
    I piętro, pokój nr 27, tel. 23 657 35 15.

Dodaj komentarz